|  |
(495)
150-60-04
:
 
€1.00 - 80.27
$1.00 - 71.23
?

TeSys. .
*
.
DA1TS060 SHE DA1TS060 SHE =60 ( 10) 10 ( )
DA1TS070 SHE DA1TS070 SHE =70 ( 10) 10 ( )
DA1TS080 SHE DA1TS080 SHE =80 10 ( )
DA1TS090 SHE DA1TS090 SHE =90 (10) 10 ( )
DA1TS100 SHE DA1TS100 SHE =100 10 ( )
DA1TT090 SHE DA1TT090 SHE =90 10 ( )
DA1TT110 SHE DA1TT110 SHE =110 ( 10) 10 ( )
DA1TT120 SHE DA1TT120 SHE =120 ( 10) 10 ( )
DA1TT130 SHE DA1TT130 SHE =130 ( 10) 10 ( )
DA1TT140 SHE DA1TT140 SHE =140 ( 10) 10 ( )
DA1TT150 SHE DA1TT150 SHE =150 ( 10) 10 ( )
DA1TT160 SHE DA1TT160 SHE =160 ( 10) 10 ( )
DA1TT170 SHE DA1TT170 SHE =170 (( 10)) 10 ( )
LT3SA00ED SHE LT3SA00ED SHE . .+ 24/48V DC. 1 ( )
LT3SA00M SHE LT3SA00M SHE . .+ 115/230V 50/60HZ 1 ( )
LT3SA00MW SHE LT3SA00MW SHE . . 24..230V AC. DC. 1 ( )
LT3SE00BD SHE LT3SE00BD SHE . . 24V DC. 1 ( )
LT3SE00F SHE LT3SE00F SHE . . 115V AC. 1 ( )
LT3SE00M SHE LT3SE00M SHE . . 230V AC. 1 ( )
LT3SM00E SHE LT3SM00E SHE 24/48V AC. 1 ( )
LT3SM00ED SHE LT3SM00ED SHE 24/48V DC. 1 ( )
LT3SM00M SHE LT3SM00M SHE 110/230V AC. 1 ( )
LT3SM00MW SHE LT3SM00MW SHE 24..230V AC.DC. 1 ( )
LT3SM00V SHE LT3SM00V SHE 400V AC. 1 ( )
*
  
 
| | | | | |